Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte

Person-ikon

Elisabeth Johannessen

LIS1/turnuslege

Person-ikon

Jacob H Romijn

Kommuneoverlege/ fastlege

Person-ikon

Lisa Skiphamn

Fastlege

Lisa starter i fastlegestilling hos oss 1 april 20. 

Person-ikon

Trine Hjelen

Fastlege

Trine er i permisjon fom februar -20 ut februar -21. Hun har vikar i 100% stilling. 

Person-ikon

Liana Azamova

Vikarlege for Trine Hjelen

Person-ikon

Hanne Budeng

Leder og helsesekretær

Person-ikon

Jorid Vaag

Sykepleier

Person-ikon

Kari Vik Ellingsgård

Sykepleier

Person-ikon

May-Britt Damsberg

Sykepleier